Gla'Gjengen Janitsjar

2015

Sommeren er over og vi er i gang for fullt 🙂

I tillegg til vanlige øvelser vil det i oktober blir helgeseminar. 

2. november skal vi på en liten huskonsert i Tønsberg og 16.12 blir det julekonsert i Våle kirke.

Vi er nå godt i gang med året 2015 og har allerede hatt ett spilleoppdrag som var å spille på årsmøtet til Fagforbundet Tønsberg. Et korpstreff har vi og vært på. Dette var det Hillestad promenadeorkester som sto for. Hof hormusikk, HUK, Sandar spellemanslag, Hillestad promenadeorkester og vi spilte ca 20-30 min hver. Deretter var det dans med levende musikk. Fint arrangement :)

Vi har ikke noen store planer for dette året, men noen små konserter og faste oppdrag blir det. 

24.03 Er det planer om en liten huskonsert hvor det blir innvitert et par andre korps. Hvem det blir er foreløpig ikke klart, men at det blir en hyggelig kveld er vi sikre på. 

14.05 Er det tradisjonen tro Vårmønstring på Bibomyra.

05-06.09 Er det sensommerfestival på Våle prestegård hvor vi har åpen "Stall"