Gla'Gjengen Janitsjar

Velkommen

Aktiviteter

28.02       Huskonsert på Fjellberg kl 19. Gratis inngang. Besøk av Hillestad Bydeorkester og                                Nykirke Bygdeorkester.

25.03       Konsert Våle samfunnshus. Besøk av Svelvik Musikkorps. Mer info senere.

17.05       Tradisjonelt program.

19-21.05   Korpstur til Fredrikstad.

25.05       Deltar på Vårmønstring på Bibo.

11.06       Deltar på korpsstevne i Holmestrand.

02-03.09   Sensommermarked på Våle Prestegård. 

Oktober    Huskonsert.

03.12       Julegrantenning på Fjellborg.

19.12        Kirkekonsert