Gla'Gjengen Janitsjar

Jubileumsåret 2009

Jubileumskomite:

 Fra styret: Tone K.Rustan

Medlemmer: Bjørn Førsund,

               Bjørn Randar

               Ann Iren Krogsether

               Svein Erik Hansen

               Anne K. Green Hansen

10 Feb. : Årsmøte

20-22 Mars:Seminar på Gavelstad 

28 Mars : Konsert

             Arr:Blås I Det

17 Mai : Marsjering

21 Mai :Vårmønstring på Bibo

28 Mai-

1 Juni: Jubileumstur til Lubeck

6 Juni : Storkorps i Holmestrand

4-6 Sept:Sensommerfestival på

                 Våle prestegård

20 Sept : Jubileumskosert på

             Våle samfunnshus

10 Okt. : Jubileumsfest på Fjellborg

27 Okt. : Konsert Presterød                                 Ungdomskole

3 Nov.  : Ekstraordinært styre møte

21 Nov : Jubileumsfeiring for Ramnes                  og Røråstoppen                              skolekorps

29 Nov  : Julegrantenning

5 Des.   : Julemarked på Våle                                 prestegård 

6 Des.  : Julekonsert m/Våle    

                      skolekorps

15 Des. : Julekonsert og avslutning

15 Des  : Julemiddag på Kaupang Gård